תקנון

הערות כלליות:
 1. אנ"א שומרת לעצמה את הזכות לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם בעת ביצוע ההזמנה החל מ-48 שעות לפני מועד האירוח שהוזמן.
 2. כל שינוי, עדכון הזמנה או בקשה מיוחדת אחרת (לרבות שינוי במועד קבלת החדרים או פינויים) - מותנה באישור האכסניה מראש ובכתב.
 3. בכל פניה יש לציין שם ומספר הזמנה. בקשות אלו תיענינה בכפוף לאפשרויות האכסניה ולזמינות חדרים, ועשויות להיות כרוכות בתשלום נוסף.
 4. במועד ההגעה יש להציג את אישור ההזמנה שקיבלתם.
 5. קבלת חדרים החל מהשעה 15:00.
  פינוי חדרים עד השעה 10:00.
 6. לבעלי כרטיס חבר אנ"א תינתן הנחה ממחיר האירוח המלא, לא כולל מבצעים וחמשושי אנ"א, בהצגת כרטיס בתוקף בכפוף לתקנון.
 7. חל איסור על הוצאת מזון מחדר האוכל.
 8. חל איסור על הבערת אש בשטחי האכסניה (כולל מנגל).
 9. חל איסור על הכנסת בעלי חיים לשטח האכסניה למעט כלבי נחיה.
 10. אנו מתחייבים לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' בכפוף להוראת החוק והדין.
 11. פרטים אודות נגישות לאנשים עם מוגבלות ניתן לקבל באתר האינטרנט או באכסניה.
 12. האתר עומד בתקן אבטחה PCI-DSS.
תנאי ביטול הזמנה שבוצעה דרך אתר האינטרנט

ביטול הזמנה בתקופת חגים ויולי אוגוסט
 1. עד 14 יום לפני מועד האירוח – יעשה ללא חיוב.
 2. ביטול הזמנה בין שבועיים ל - 48 שעות לפני מועד האירוח - כרוך בדמי ביטול בסך 50% מערך ההזמנה.
 3. במקרה של ביטול ההזמנה 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח, או במקרה של אי הגעה לאכסניה - יחויב המזמין במלוא סכום האירוח.
ביטול הזמנה בשאר ימי השנה
 1. עד 8 ימים לפני תחילת מועד האירוח – יעשה ללא חיוב.
 2. ביטול הזמנה בין שבוע ל - 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח - כרוך בדמי ביטול בסך 50% מערך ההזמנה.
 3. במקרה של ביטול ההזמנה 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח, או במקרה של אי הגעה לאכסניה - יחויב המזמין במלוא סכום האירוח.
הערות כלליות
 • אנ"א תהיה רשאית לגבות את התשלומים המתחייבים מההזמנה, לרבות הסכומים הנובעים מביטול הזמנה או מאי הגעה, באמצעות חיוב כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם לביטחון בעת ביצוע ההזמנה. סכומי החיוב יהיו אלו הנגזרים מתנאי הביטול המפורטים.
 • בלחיצה על מקש "אישור הזמנה" הנכם מאשרים את ההזמנה על כל פרטיה כפי שפורטו לעיל, וכן הנכם מאשרים את גביית התשלומים המפורטים באישור ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם במועד ביצוע ההזמנה או בכל דרך אחרת שאנ"א תמצא לנכון.
 • אישור הזמנה זו על ידיכם – מהווה אישור לכך.
 • ביטול הזמנה במקרה של כניסה לבידוד עקב נגיף הקורונה – יעשה ללא חיוב באישור האכסניה בלבד. אנ"א שומרת את הזכות לבקשת המצאת אישור על כך.
מדיניות הפרטיות לשימוש באתר - לשימושכם בקישור זה
הרישום לרשימת דיוור בוצע בהצלחה