תקנון

תקנון הזמנות

הערות כלליות:
1. הנחה לבעלי כרטיס חבר תינתן באכסניה בכפוף להצגת כרטיס חבר בתוקף.
2. קבלת חדרים החל מהשעה 15:00.
פינוי חדרים ביום חול עד השעה 10:00 בבוקר, בשבת ובחג עד 11:00.
3. במועד ההגעה יש להציג את אישור ההזמנה שקיבלתם.
4. כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם בעת ביצוע ההזמנה יחויב במועד האירוח.
5. כל שינוי, עדכון הזמנה או בקשה מיוחדת אחרת (לרבות שינוי במועד קבלת החדרים או פינויים) - מותנה באישור האכסניה מראש ובכתב.
בכל פניה יש לציין שם ומספר הזמנה. בקשות אלו תיענינה בכפוף לאפשרויות האכסניה ולזמינות חדרים, ועשויות להיות כרוכות בתשלום נוסף.
6. פרטים אודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות ניתן לקבל באתר האינטרנט או באכסניה.
7. חל איסור על הבערת אש בשטחי האכסניה (כולל מנגל).
8. חל איסור על הכנסת בעלי חיים לשטח האכסניה למעט כלבי נחיה.
9. אנו מתחייבים לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' בכפוף להוראת החוק והדין.
10. האתר עומד בתקן אבטחה PCI-DSS.

תנאי ביטול הזמנה:
1. ביטול הזמנה עד שמונה ימים לפני תחילת מועד האירוח – יעשה ללא חיוב, בכפוף לקבלת אישור ביטול ההזמנה בכתב מהאכסניה.
2. ביטול הזמנה בין שבוע ל- 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח, כרוך בדמי ביטול בסך 50% מערך ההזמנה.
3. במקרה של ביטול ההזמנה 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח, או במקרה של אי הגעה לאכסניה - יחויב המזמין במלוא סכום האירוח.
4. אנ"א תהיה רשאית לגבות את התשלומים המתחייבים מהזמנה זו, לרבות הסכומים הנובעים מביטול הזמנה או מאי הגעה, כמפורט בסעיף 5 לעיל, באמצעות חיוב כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם לביטחון בעת ביצוע ההזמנה, סכומי החיוב יהיו אלו הנגזרים מתנאי הביטול המפורטים.
5. בלחיצה על מקש "אישור הזמנה" בתחתית המסך הנכם מאשרים את ההזמנה על כל פרטיה כפי שפורטו לעיל, וכן הנכם מאשרים את גביית התשלומים המפורטים באישור ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם במועד ביצוע ההזמנה או בכל דרך אחרת שאנ"א תמצא לנכון.
6. אישור הזמנה זו על ידיכם – מהווה אישור לכך.
7. ביטול הזמנה במקרה של כניסה לבידוד עקב נגיף הקורונה – יעשה ללא חיוב באישור האכסניה בלבד. אנ"א שומרת את הזכות לבקשת המצאת אישור על כך.
8. במקרה של הטלת סגר ע"י המדינה בשל נגיף הקורונה לא יתבצע חיוב על ביטול הזמנה.

הרישום לרשימת דיוור בוצע בהצלחה