מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
מועד עדכון אחרון: 15 במאי 2023

מבוא
 1. ברוך הבא לאתר האינטרנט (להלן: "האתר" או "השירותים") אגודת אכסניות הנוער בישראל (להלן: "אנ”א") -עמותה רשומה, הנמצאת תחת חסות משרד החינוך, מנהל החברה והנוער, ונוסדה בשנת 1937 כעמותה ציבורית הפועלת ללא מטרות רווח בתחומי הארחה, תיירות והדרכת טיולים.
 2. אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיכם. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים המוצעים.
 3. מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאנחנו אוספים אודותיך אגב שימושך באתר ואת השימושים שנעשים במידע זה.
 4. הארגון יהיה רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר  ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
 5. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.
אם הנך אזרח אירופאי, אנ"א היא ה "controller" על המידע, ואנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות באנגלית בקישור זה.
שימו לב: אנו מכבדים את פרטיותכם ומחויבים להשתמש בשיטות פרטיות שקופות והוגנות. קרא בעיון את מדיניות הפרטיות הזו. אם אינך מסכים לה, אנא צא מהאתר ואל תעשה שימוש בשירות!

הגדרות
 1. "הארגון"-  אגודת אכסניות הנוער בישראל (להלן: "אנ”א") -ע”ר  580009447, "אנחנו" "לנו" במדיניות פרטיות זו.
 2. "חשבון"- חשבון ייעודי שנפתח עבורך לשימוש בשירות דרך האתר.
 3. "עוגיות (Cookies)"- היא מחרוזת אותיות ומספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.
 4. "נתוני שימוש" - מתייחס לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, בין אם שנוצרו באמצעות השירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך ביקור בדף).
 5. "מכשיר/התקן"-  כל חומרה המשמשת לגישה לשירות כגון מחשב, מכשיר נייד או טאבלט דיגיטלי.
 6. "מידע אישי"- נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.
 7. "שירות/ים"  - הכוונה לאתר האינטרנט והמוקד הטלפוני שבאמצעותם ניתן להזמין לינה באחת האכסניות הפרוסות בארץ תחת חסות אנ"א ו/א הזמנת חבילת לינה והדרכה ו/או הרשמה לסמינרים דרך קישור ייעודי באתר האינטרנט ו/או יצירת קשר עם הארגון.
 8. "ספק שירות" - כל ישות, חברה, ארגון או אדם המעבד את המידע האישי ו/או הנתונים (נתוני שימוש או נתונים אישיים) מטעם הארגון/אנ"א. הכוונה היא לספקים צד שלישי ו/או אנשים המועסקים על ידי הארגון במיקור חוץ כדי להקל ו/או לבצע ו/או לספק את השירות מטעם הארגון, או לסייע לארגון במעקב, ניתוח אופן השימוש בשירות ושיפור שירות כפי שנראה צורך.
 9. "אתה" או "משתמש" – האדם אשר משתמש בשירות ומזמין אכסניה  ו/או חבילה ו/או נרשם לסמינר ו/או גולש באתר ו/או מבקש ליצור קשר דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
הסכמה
 1. בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירות הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים ובמקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת לארגון אנ"א אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש אחרת.
מידע שאנו אוספים
 1. המידע האישי שנאסף ונעשה בו שימוש על ידי ארגון אנ"א מוגבל אך ורק לנתונים הדרושים לנו על מנת לתת לך חווית שימוש מותאמת אישית או לספק לך שירותים שאתה מבקש במהלך הפעילות השוטפת שלנו,  בהתאם לחוק.
האיסוף מתרחש כאשר את/ה
 1. מזמין חבילה/חדר ללינה באחת האכסניות שלנו הפרוסות בארץ;
 2. נרשם לסמינר מטעם משרד החינוך;
 3. יוצר קשר עמנו באמצעות דואר האלקטרוני ו/או טלפון דרך פרטי ההתקשרות שלנו כפי שמופיעים באתר;
 4. גולש באתר באופן חופשי ולומד על השירותים שלנו דרך המידע המוצע באתר.
מהו המידע האישי שאנו אוספים

כאשר אתה יוצר איתנו קשר באמצעות טלפון/מייל:
 • שם פרטי ושם משפחה;
 • מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך;
 • התוכן של שאלתך ו/או בקשתך.
כאשר אתה מזמין חדר באכסנייה/חבילה מוצעת (כולל לינה והדרכה)
 • שם מלא;
 • מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל;
 • תוכן ההודעה/ההערה וכל מידע אחר שבחרת לשתף;
 • פרטי כרטיס אשראי (אינם נשמרים, ומבוצעים דרך ספק סליקה צד שלישי פלאקארד פיננסי בע"מ).
כאשר אתה נרשם לסמינר/נרשם כמשתמש להרשמה לסמינרים
 • שם משתמש, שמך המלא, תעודת זהות/מספר דרכון, תאריך לידה, מין, כתובת;
 • מספר הטלפון שלך וכתובת דוא"ל שלך;
 • מידע רפואי אודות רגישות למזון/בעיות רפואיות כגון מוגבלות פיזית לצרכי סידורי נגישות, קופת חולים מבטחת;
 • כל מידע אחר אשר אתה בוחר לספק לנו במסגרת הרשמתך לסמינר.
כאשר אתה גולש באתרים שלנו ו/או בדפים/חלקים ספציפיים מהם
 • נתוני גלישה אוטומטיים הכוללים מידע על מכשיר/התקןשלך, דפדפן האינטרנט, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, המיקום שלך, היסטוריית הביקורים באתר, כולל מילות מפתח וחיפושים.
שמירת פרטים אישיים

מידע שאתה מספק לארגון אנ"א
 1. המידע עשוי להישמר במערכות המידע של הארגון וישמש אותנו כאמור במדיניות פרטיות זו, ולצורכי ניהול החשבון שלך, טיפול בפנייה או בבקשה להזמנת חדר באכסנייה/חבילה מוצעת/ נרשם לסמינר ו/או יצירת קשר, שיפור האתר, השירות והתוכן, מתן שירותים, וכד'.
 2. רישום לשירותים/ הזמנת חדר באכסנייה/חבילה מוצעת/הרשמה לסמינר/יצירת קשר - ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום או השימוש בשירותים באתר/בטלפון, הארגון יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
מידע שנאסף באופן אוטומטי
 1. כאשר אתה עושה שימוש בשירותים , השרתים שלנו רושמים באופן אוטומטי את המידע שהדפדפן שלכם שולח ("נתוני לוג"). נתוני הלוג האלה כוללים מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר, כגון: העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן ומערכת הפעלה שלך, זמן הגלישה ועוד.
 2. אנו עושים שימוש במידע זה לצורך ניתוח סטטיסטי ועל מנת לנהל את החשבון שלך ולספק, לשפר ולהתאים אישית את השירותים באתר. נתוני הלוג אינם מידע אישי מזהה ואנו לא משתמשים בהם בשילוב עם מידע אישי מזהה. נתוני הלוג עשויים להישמר גם לאחר סיום שימושכם באתר.
 3. ראה בהמשך, שימוש בעוגיות ומשואות רשת.
שימוש במידע
השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין, תקנון הזמנות ומדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:
 1. לצורך מתן השירותים  ו/או טיפול בהזמנתך חדר באכסנייה/חבילה מוצעת ו/או טיפול בהרשמתך לסמינר ו/או טיפול בבקשתך ליצירת קשר;
 2. לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים, למדוד את הביצועים של השירותים  ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
 3. לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
 4. מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו"ב) ;
 5. בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
 6. להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
 7. לצורך קבלת פניות ממשתמשים וטיפול בהן;
 8. לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;
 9. לצורך אבטחת השירותים המוצעים.
 10. השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.
מאגרי מידע
 1. הנתונים הנאספים יישמרו במאגרי המידע של ארגון אנ"א ובאחריותו.
 2. שימוש במידע יבוצע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם לתקנון הזמנות, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הארגון מתחייב לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתר, ומתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
 4. ייתכן שהמידע שלכם יעובד או יועבר מחוץ למדינה שלכם, הכל בהתאם לדינים החלים, ובהתאם למפורט בסעיף 8 מטה.
 5. ככל שאיסוף ועיבוד המידע כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע  אודותיך ואודות אחרים על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.
מסירת מידע לצד שלישי
 1. מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר.
 2. הארגון לא יחשב כמי שמעביר מידע לצדדים שלישיים מידע מזוהה אודות משתמש  במקרים המפורטים להלן:
 • בהסכמה ובאישור המשתמש.
 • עת הרשמתך לסמינר, המידע המזוהה מועבר למשרד החינוך לצורך שיבוץ ויידוע מדריך הסמינר הספציפי.
 • לספקי צד שלישי לצורך מתן שירותים לארגון ו/או ביצוע חובות מטעם התקשרות חוזית כגון ספקי תוכנה להזמנות אכסניות (חברת סילברבייט בע"מ) והצעת שירותים נוספים למשתמשים (כגון חברת DUVE- סרבי פתרונות חכמים בע"מ).
 • במקרה בו העביר ו/או הסב הארגון לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש, לצד שלישי, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה, כמפורט כדלהלן:
  האתר הראשי / מנוע ההזמנות לאכסניות: חברת Simplex מתפעלת ומתחזקת את האתר, בעוד שירותי אירוח ענן של האתר כיום מסופקים ע"י חברת גוגל GCP, בענן הממוקם בבריסל.
  הרשמה לסמינרים: חברת Marvillex מתפעלת ומתחזקת את האתר, בעוד שירותי אירוח ענן כיום נמצאים בחברת מל"ם תים בע"מ  הממוקמים בירושלים.
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש תנאי את מדיניות הפרטיות ו/או תקנון ההזמנות  ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות השירות ו/או בקשר אתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תקנון ההזמנות ו/או להוראות כל דין.
הארגון רשאי להעביר את פרטי הקשר של המשתמש לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:
 1. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין הארגון ו/או מי מטעמו.
 2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.
 3. אם הארגון יסבור לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר ו/או לכל צד שלישי אחר.
 4. בכל מקרה בו יסבור הארגון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש הארגון, או לרכוש ו/או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.
הארגון נעזר בספקי צד ג' לצורך מתן השירותים וביצוע שירותים הקשורים לניהול השירות או האתר (לרבות אירוח האתר, אחזקה, אחסון וניהול מאגרי מידע, ניתוחי אתרים ועוד). לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלכם אך ורק לצורך מתן השירותים הרלוונטיים לארגון ומחויבים לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה ההתקשרות מולם תתבצע בהתאם לחוק הגנות הפרטיות התשמ"א 1981, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת המידע) התשע"ז-2017.

שימוש בעוגיות ומשואות רשת
 1. הארגון משתמש בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons)באתר.
 2. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש ביישום.
 3. משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות המוטבעות בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר, ומשמשות את הארגון לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
 4. הארגון משתמש בקבצי עוגיות "מתמידים" לצורך שמירת פרטי ההתחברות, זיהוי המשתמש ומידע אחר שיאפשר לכם גישה נוחה לאתר. קבצי עוגיות "זמניים" משמשים לתפעול השוטף של האתר, בדיקת תקינות, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ניטור משתמשים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
 5. להבדיל מקבצים מתמידים, קבצים זמניים נמחקים מהמחשב שלכם כשאתם מתנתקים מהאתר ומהשירותים, לאחר שאתם סוגרים את הדפדפן שלכם. ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.
זכות לעיון, תיקון ומחיקת המידע
 1. זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי הארגון בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
 2. הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של הארגון, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. הארגון ישיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
 3. הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. הארגון ישיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
 4. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובת: [email protected]
 5. ככל שביקשתם למחוק את כל המידע אודותיכם, גם החשבון שלכם עלול להיות מנוטרל.
 6. הארגון רשאי לשמור עותק מהמידע בארכיב, כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.
אבטחת מידע
 1. הארגון מתחייב לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.
 2. הארגון מיישם מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיע מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).
 3. הארגון מיישם נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה, לרבות גניבת זהות ו"דיוג" (Phishing").
 4. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים , ולשמור על חיסיון הסיסמה לאתר (אזור אישי) ולא להעבירה לאף גורם אחר.
 5. שימו לב כי אנו לא מבקשים ולא נבקש אף פעם, פרטים על כרטיס האשראי שלכם, סיסמת ההתחברות שלכם באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או בהתקשרות טלפונית.
 6. הארגון ידווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לו על האירוע.
קישורים לאתרים אחרים
 1. האתר שלנו מכיל קישורים לאתרי צד ג' (כגון יוטיוב, אינסטגרם ופייסבוק), אך איננו אחראים על אותם אתרים. אין לראות בקישור לאתר משום המלצה, הרשאה או מצג לזיקה של הארגון עם אותו צד ג' ו/או המלצה על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אותו צד ג'.
 2. אתרים אחרים מכילים כללים שונים לגבי השימוש והעיבוד של המידע האישי שלכם. יתכן שאתרים אלה יטמינו קבצי עוגיות ומשואות רשת בעמדת הקצה שלכם, יאספו מכם מידע או יבקשו מכם מידע אישי. אנחנו ממליצים כי תקראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים האחרים שאתם מבקרים בהם.
שינויים במדיניות הפרטיות
הארגון שומר על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ומבקש מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת.

צור קשר
ליצירת קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה באמצעות פניה ל- [email protected]
הרישום לרשימת דיוור בוצע בהצלחה