שינוי / ביטול הזמנה

מדיניות ביטול הזמנה
 
ביטול הזמנה בתקופת חגים ויולי אוגוסט
  1. עד 14 יום לפני מועד האירוח – יעשה ללא חיוב.
  2. ביטול הזמנה בין שבועיים ל - 48 שעות לפני מועד האירוח - כרוך בדמי ביטול בסך 50% מערך ההזמנה.
  3. במקרה של ביטול ההזמנה 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח, או במקרה של אי הגעה לאכסניה - יחויב המזמין במלוא סכום האירוח.
ביטול הזמנה בשאר ימי השנה
  1. עד 8 ימים לפני תחילת מועד האירוח – יעשה ללא חיוב.
  2. ביטול הזמנה בין שבוע ל - 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח - כרוך בדמי ביטול בסך 50% מערך ההזמנה.
  3. במקרה של ביטול ההזמנה 48 שעות לפני תחילת מועד האירוח, או במקרה של אי הגעה לאכסניה - יחויב המזמין במלוא סכום האירוח.
הערות כלליות
  • אנ"א תהיה רשאית לגבות את התשלומים המתחייבים מההזמנה, לרבות הסכומים הנובעים מביטול הזמנה או מאי הגעה, באמצעות חיוב כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם לביטחון בעת ביצוע ההזמנה. סכומי החיוב יהיו אלו הנגזרים מתנאי הביטול המפורטים.
  • בלחיצה על מקש "אישור הזמנה" הנכם מאשרים את ההזמנה על כל פרטיה כפי שפורטו לעיל, וכן הנכם מאשרים את גביית התשלומים המפורטים באישור ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם במועד ביצוע ההזמנה או בכל דרך אחרת שאנ"א תמצא לנכון.
  • אישור הזמנה זו על ידיכם – מהווה אישור לכך.
  • ביטול הזמנה במקרה של כניסה לבידוד עקב נגיף הקורונה – יעשה ללא חיוב באישור האכסניה בלבד. אנ"א שומרת את הזכות לבקשת המצאת אישור על כך.
 
הרישום לרשימת דיוור בוצע בהצלחה