פעילויות אנ”א

אכסניה תאריך פעילות
מעיין חרוד 12/8/19 מעגל מתופפים
חיפה 12/8/19 שירה בציבור
כרי דשא 14/8/19 שירה בציבור
שלומי 13/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
מעיין חרוד 13/8/19 ייעוץ טיולים
תל חי 13/8/19 ייעוץ טיולים
מעיין חרוד 13/8/19 בארץ אהבתי
חיפה 13/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
בית שאן 13/8/19 מעגל מתופפים
מעיין חרוד 14/8/19 הצגה
חיפה 14/8/19 מעגל מתופפים
בית שאן 14/8/19 קסם הארץ
אגרון 14/8/19 שירה בציבור
מעיין חרוד 15/8/19 ייעוץ טיולים
חיפה 15/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
מצדה 16/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
שלומי 16/8/19 קבלת שבת
חיפה 16/8/19 קבלת שבת
חיפה 17/8/19 סיור רגלי
פוריה 17/8/19 פשר הקשר
עכו 17/8/19 סיור יום-שני סבבים
בית שאן 17/8/19 פשר הקשר
פקיעין 17/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
תל חי 17/8/19 פשר הקשר
חיפה 18/8/19 פשר הקשר
חיפה 19/8/19 ייעוץ טיולים
תל חי 19/8/19 ייעוץ טיולים
כרי דשא 19/8/19 שירה בציבור
שלומי 19/8/19 מעגל מתופפים
אגרון 19/8/19 סיור יום
שלומי 20/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
מעיין חרוד 20/8/19 בארץ אהבתי
תל חי 21/8/19 ייעוץ טיולים
שלומי 21/8/19 שירה בציבור
מעיין חרוד 21/8/19 מעגל מתופפים
ערד 22/8/19 מעגל מתופפים
מעיין חרוד 22/8/19 ייעוץ טיולים
כרי דשא 22/8/19 מעגל מתופפים
חיפה 22/8/19 שירה בציבור
אגרון 22/8/19 סיור יום
שלומי 23/8/19 קבלת שבת
עכו 24/8/19 סיור יום-שני סבבים
פוריה 24/8/19 פשר הקשר
חיפה 24/8/19 סיור רגלי
בית שאן 24/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
תל חי 24/8/19 פינת זוחלים
פקיעין 24/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
שלומי 25/8/19 שירה בציבור
חיפה 25/8/19 הצגה
תל חי 26/8/19 ייעוץ טיולים
מעיין חרוד 26/8/19 ייעוץ טיולים
אגרון 26/8/19 סיור יום
חיפה 26/8/19 ייעוץ טיולים
מעיין חרוד 27/8/19 פשר הקשר
אגרון 28/8/19 סיור יום
חיפה 29/8/19 חמשוש
אגרון 29/8/19 חמשוש
חיפה 30/8/19 קבלת שבת
מצדה 30/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
רבין 31/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 31/8/19 פשר הקשר
שלומי 31/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
חיפה 31/8/19 קסם הארץ
עכו 31/8/19 סיור יום-שני סבבים
פקיעין 31/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
תל חי 31/8/19 בארץ אהבתי
בית שאן 31/8/19 בארץ אהבתי
בית שאן 5/9/19 חמשוש
רבין 6/9/19 קבלת שבת
כרי דשא 7/9/19 פשר הקשר
פוריה 7/9/19 פשר הקשר
עכו 7/9/19 סיור יום
אגרון 7/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
רבין 7/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 12/9/19 חמשוש
עכו 12/9/19 חמשוש
שלומי 13/9/19 קבלת שבת
עכו 14/9/19 סיור יום
פוריה 14/9/19 פשר הקשר
שלומי 14/9/19 פשר הקשר
בית שאן 19/9/19 חמשוש
ערד 19/9/19 חמשוש
רבין 20/9/19 קבלת שבת
כרי דשא 21/9/19 קסם הארץ
עכו 21/9/19 סיור יום
פוריה 21/9/19 פשר הקשר
בית שאן 21/9/19 קסם הארץ
אגרון 21/9/19 משחק מעצים
רבין 21/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 26/9/19 חמשוש
בית שאן 28/9/19 פשר הקשר
תל חי 28/9/19 פשר הקשר
עכו 28/9/19 סיור יום
פוריה 28/9/19 בארץ אהבתי
אגרון 28/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
בית שאן 29/9/19 קבלת חג
רבין 29/9/19 קבלת חג
אגרון 29/9/19 קבלת חג
בית שאן 30/9/19 בארץ אהבתי
אגרון 30/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 3/10/19 חמשוש
עכו 3/10/19 חמשוש
אגרון 10/10/19 חמשוש
ערד 18/10/19 מעגל מתופפים
חיפה 24/10/19 חמשוש