פעילויות אנ”א

אכסניה תאריך פעילות
בית שאן 10/10/19 חמשוש
עכו 10/10/19 חמשוש
חיפה 12/10/19 פשר הקשר
פוריה 12/10/19 עץ פליי
בית שאן 12/10/19 פשר הקשר
עכו 12/10/19 סיור יום
אגרון 12/10/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
חיפה 14/10/19 סיור יום
בני דן 14/10/19 פשר הקשר
פקיעין 14/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
כרי דשא 14/10/19 סיור סובב כנרת
בית שאן 14/10/19 קסם הארץ
אגרון 14/10/19 משחק מעצים
כרי דשא 15/10/19 ייעוץ טיולים
פקיעין 15/10/19 פשר הקשר
חיפה 15/10/19 מעגל מתופפים
מעיין חרוד 15/10/19 בארץ אהבתי
מעיין חרוד 15/10/19 ייעוץ טיולים
בית שאן 15/10/19 שירה בציבור
בית שאן 15/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 15/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 15/10/19 מעגל מתופפים
כרי דשא 15/10/19 ייעוץ טיולים
כרי דשא 15/10/19 ייעוץ טיולים
חיפה 15/10/19 מעגל מתופפים
מצפה רמון 16/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
חיפה 16/10/19 ייעוץ טיולים
חיפה 16/10/19 בארץ אהבתי
כרי דשא 16/10/19 ייעוץ טיולים
שלומי 16/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
פקיעין 16/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
כרי דשא 16/10/19 עץ פליי
פוריה 16/10/19 הצגה
בית שאן 16/10/19 בארץ אהבתי
בית שאן 16/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 16/10/19 סיור יום
אגרון 16/10/19 שירה בציבור
פוריה 16/10/19 הצגה
שלומי 16/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
פוריה 16/10/19 הצגה
בית שאן 16/10/19 בארץ אהבתי
כרי דשא 17/10/19 ייעוץ טיולים
כרי דשא 17/10/19 בארץ אהבתי
חיפה 17/10/19 שירה בציבור
מעיין חרוד 17/10/19 שירה בציבור
מעיין חרוד 17/10/19 ייעוץ טיולים
פוריה 17/10/19 שירה בציבור
ערד 17/10/19 ייעוץ טיולים
אגרון 17/10/19 סיור ערב
חיפה 17/10/19 שירה בציבור
כרי דשא 17/10/19 בארץ אהבתי
חיפה 17/10/19 שירה בציבור
חיפה 18/10/19 ייעוץ טיולים
מעיין חרוד 18/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 18/10/19 מעגל מתופפים
שלומי 18/10/19 קבלת שבת
חיפה 19/10/19 פשר הקשר
פוריה 19/10/19 פשר הקשר
פקיעין 19/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
עכו 19/10/19 סיור יום
ערד 20/10/19 חגיגת אורות וקצב
אגרון 20/10/19 קבלת חג
כרי דשא 21/10/19 סיור סובב כנרת
ערד 21/10/19 ייעוץ טיולים
חיפה 26/10/19 סיור רגלי
בית שאן 26/10/19 פשר הקשר
חיפה 26/10/19 סיור רגלי
בית שאן 31/10/19 חמשוש
פקיעין 2/11/19 ייעוץ טיולים+טיול
פוריה 2/11/19 עץ פליי
בני דן 9/11/19 פשר הקשר
כרי דשא 9/11/19 קסם הארץ
חיפה 9/11/19 פשר הקשר
פוריה 9/11/19 בארץ אהבתי
עכו 9/11/19 סיור יום
ערד 13/11/19 סיור יום
ערד 13/11/19 סיור יום
בית שאן 14/11/19 חמשוש
בני דן 14/11/19 חמשוש
אגרון 15/11/19 קבלת שבת
כרי דשא 16/11/19 בארץ אהבתי
פקיעין 16/11/19 ייעוץ טיולים+טיול
בית שאן 16/11/19 פשר הקשר
אגרון 16/11/19 משחק מעצים
עכו 16/11/19 סיור יום
פוריה 21/11/19 חמשוש
ערד 22/11/19 סיור יום
מצדה 23/11/19 משחק מעצים
פקיעין 23/11/19 ייעוץ טיולים+טיול
בית שאן 23/11/19 פשר הקשר
בית שאן 23/11/19 פשר הקשר
בית שאן 23/11/19 פשר הקשר
אגרון 29/11/19 קבלת שבת
פוריה 30/11/19 פשר הקשר
אגרון 30/11/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 5/12/19 חמשוש
פקיעין 7/12/19 ייעוץ טיולים+טיול
עכו 7/12/19 סיור יום
חיפה 14/12/19 פשר הקשר
פוריה 14/12/19 עץ פליי
פקיעין 14/12/19 ייעוץ טיולים+טיול
כרי דשא 14/12/19 פשר הקשר
אגרון 14/12/19 משחק מעצים
פקיעין 21/12/19 ייעוץ טיולים+טיול
עכו 21/12/19 סיור יום
פוריה 26/12/19 חמשוש
בית שאן 26/12/19 מעגל מתופפים
עכו 26/12/19 חמשוש
בית שאן 26/12/19 מעגל מתופפים
בית שאן 26/12/19 מעגל מתופפים
פקיעין 28/12/19 ייעוץ טיולים+טיול
כרי דשא 28/12/19 פשר הקשר
חיפה 28/12/19 סיור לנחל שיח
פוריה 28/12/19 פשר הקשר
בית שאן 28/12/19 פשר הקשר