פעילויות אנ”א

אכסניה תאריך פעילות
חיפה 25/7/19 חמשוש
בית שאן 25/7/19 חמשוש
מצדה 26/7/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
כרי דשא 27/7/19 פשר הקשר
פוריה 27/7/19 בארץ אהבתי
רבין 27/7/19 פשר הקשר
פקיעין 27/7/19 ייעוץ טיולים+טיול
תל חי 1/8/19 חמשוש
עכו 3/8/19 סיור יום
פוריה 3/8/19 פשר הקשר
כרי דשא 3/8/19 בארץ אהבתי
חיפה 3/8/19 פשר הקשר
בית שאן 3/8/19 פשר הקשר
פקיעין 3/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
ערד 8/8/19 חמשוש
עכו 8/8/19 חמשוש
בית שאן 8/8/19 חמשוש
פוריה 10/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פקיעין 10/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
מעיין חרוד 12/8/19 מעגל מתופפים
חיפה 12/8/19 שירה בציבור
מעיין חרוד 13/8/19 בארץ אהבתי
חיפה 13/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
מעיין חרוד 14/8/19 הצגה
חיפה 17/8/19 סיור רגלי
פוריה 17/8/19 פשר הקשר
עכו 17/8/19 סיור יום-שני סבבים
בית שאן 17/8/19 פשר הקשר
פקיעין 17/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
כרי דשא 19/8/19 שירה בציבור
שלומי 19/8/19 מעגל מתופפים
מעיין חרוד 20/8/19 בארץ אהבתי
ערד 22/8/19 מעגל מתופפים
עכו 24/8/19 סיור יום-שני סבבים
פוריה 24/8/19 פשר הקשר
בית שאן 24/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פקיעין 24/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
שלומי 25/8/19 שירה בציבור
חיפה 26/8/19 הצגה
אגרון 28/8/19 סיור יום
אגרון 29/8/19 חמשוש
חיפה 30/8/19 קבלת שבת עם גיטרה
מצדה 30/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 31/8/19 פשר הקשר
שלומי 31/8/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
חיפה 31/8/19 בארץ אהבתי
פקיעין 31/8/19 ייעוץ טיולים+טיול
בית שאן 31/8/19 בארץ אהבתי
אגרון 5/9/19 חמשוש
רבין 6/9/19 קבלת שבת
אגרון 5/9/19 חמשוש
עכו 7/9/19 סיור יום
אגרון 7/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
רבין 7/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פוריה 12/9/19 חמשוש
עכו 12/9/19 חמשוש
שלומי 13/9/19 קבלת שבת
עכו 14/9/19 סיור יום
בית שאן 19/9/19 חמשוש
ערד 19/9/19 חמשוש
כרי דשא 21/9/19 קסם הארץ
עכו 21/9/19 סיור יום
פוריה 21/9/19 פשר הקשר
בית שאן 21/9/19 קסם הארץ
אגרון 21/9/19 משחק מעצים
פוריה 26/9/19 חמשוש
בית שאן 28/9/19 פשר הקשר
עכו 28/9/19 סיור יום
פוריה 28/9/19 בארץ אהבתי
אגרון 28/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
בית שאן 29/9/19 קבלת חג
אגרון 29/9/19 קבלת חג
בית שאן 30/9/19 בארץ אהבתי
אגרון 30/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה