פעילויות אנ”א

אכסניה תאריך פעילות
אגרון 12/9/19 חמשוש
פוריה 12/9/19 חמשוש
עכו 12/9/19 חמשוש
שלומי 13/9/19 קבלת שבת
עכו 14/9/19 סיור יום
פוריה 14/9/19 פשר הקשר
בני דן 14/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
שלומי 14/9/19 פשר הקשר
ערד 19/9/19 חמשוש
פוריה 19/9/19 חמשוש
עכו 19/9/19 שירה בציבור
עכו 21/9/19 סיור יום
פוריה 21/9/19 פשר הקשר
אגרון 21/9/19 משחק מעצים
רבין 21/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
פקיעין 28/9/19 ייעוץ טיולים+טיול
עכו 28/9/19 סיור יום
חיפה 28/9/19 סיור יום
פוריה 28/9/19 בארץ אהבתי
אגרון 28/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
בית שאן 29/9/19 קבלת חג
רבין 29/9/19 קבלת חג
אגרון 29/9/19 קבלת חג
בני דן 30/9/19 פשר הקשר
שלומי 30/9/19 שירה בציבור
מצדה 30/9/19 ייעוץ טיולים+טיול
פוריה 30/9/19 בארץ אהבתי
חיפה 30/9/19 פשר הקשר
בית שאן 30/9/19 בארץ אהבתי
אגרון 30/9/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
חיפה 1/10/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
אגרון 1/10/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
בית שאן 3/10/19 חמשוש
עכו 3/10/19 חמשוש
אגרון 3/10/19 סיור ערב סליחות
פוריה 5/10/19 עץ פליי
חיפה 5/10/19 פשר הקשר
אגרון 5/10/19 משחק מעצים
אגרון 6/10/19 סיור ערב סליחות
בית שאן 10/10/19 חמשוש
עכו 10/10/19 חמשוש
חיפה 12/10/19 פשר הקשר
פוריה 12/10/19 עץ פליי
בית שאן 12/10/19 פשר הקשר
עכו 12/10/19 סיור יום
אגרון 12/10/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
חיפה 13/10/19 קבלת חג
חיפה 14/10/19 סיור יום
כרי דשא 14/10/19 סיור סובב כנרת
בית שאן 14/10/19 פשר הקשר/סמרטווד/קסם הארץ
אגרון 14/10/19 משחק מעצים
ייעוץ טיולים 15/10/19 ייעוץ טיולים
פקיעין 15/10/19 פשר הקשר
מעיין חרוד 15/10/19 ייעוץ טיולים
בית שאן 15/10/19 מעגל מתופפים/פשר הקשר /אחר
אגרון 15/10/19 שירה בציבור
ערד 15/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 15/10/19 מעגל מתופפים
חיפה 16/10/19 ייעוץ טיולים
חיפה 16/10/19 בארץ אהבתי
כרי דשא 16/10/19 ייעוץ טיולים
שלומי 16/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
פקיעין 16/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
מעיין חרוד 16/10/19 מעגל מתופפים
מעיין חרוד 16/10/19 ייעוץ טיולים
כרי דשא 16/10/19 עץ פליי
פוריה 16/10/19 מעגל מתופפים
בית שאן 16/10/19 מעגל מתופפים/פשר הקשר /אחר
ערד 16/10/19 סיור יום
אגרון 16/10/19 שירה בציבור
כרי דשא 17/10/19 ייעוץ טיולים
כרי דשא 17/10/19 שירה בציבור
חיפה 17/10/19 שירה בציבור
מעיין חרוד 17/10/19 שירה בציבור
פוריה 17/10/19 שירה בציבור
בית שאן 17/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 17/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 17/10/19 מגרש המשחקים
אגרון 17/10/19 סיור ערב
חיפה 18/10/19 ייעוץ טיולים
מעיין חרוד 18/10/19 ייעוץ טיולים
ערד 18/10/19 מעגל מתופפים
אגרון 18/10/19 סיור יום
בית שאן 19/10/19 פשר הקשר/סמרטווד/קסם הארץ
כרי דשא 19/10/19 פשר הקשר
חיפה 19/10/19 פשר הקשר
פוריה 19/10/19 פשר הקשר
פקיעין 19/10/19 ייעוץ טיולים+טיול
עכו 19/10/19 סיור יום
אגרון 19/10/19 קופסאות בריחה ארצישראליות ומשחקים לכל המשפחה
ערד 20/10/19 חגיגת אורות וקצב
אגרון 20/10/19 קבלת חג
כרי דשא 21/10/19 סיור סובב כנרת
ערד 21/10/19 ייעוץ טיולים
אגרון 21/10/19 משחק מעצים
חיפה 24/10/19 חמשוש
בני דן 24/10/19 חמשוש
פוריה 24/10/19 חמשוש
בית שאן 31/10/19 חמשוש
בני דן 31/10/19 חמשוש
פוריה 2/11/19 עץ פליי
בית שאן 2/11/19 פשר הקשר
עכו 9/11/19 סיור יום
אגרון 14/12/19 משחק מעצים
כרי דשא 28/12/19 פשר הקשר